Ocena brak

Chrystus Pośrednik - Rola pośrednika

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Punktem wyjścia dzieła zbawienia jest grzech człowieka, albo człowiek oddalony od Boga przez grzech. Chrystus przyszedł pojednać człowieka z Bogiem: "Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą" (2 Kor 5,19). To dzięki Chrystusowi, żydzi i poganie mają dostęp do Ojca w tym samym Duchu (Ef 2,18).

Ten sam grzech, który oddala od Boga, separuje również i ludzi między sobą, ponieważ zasadą i istotą ich głębokiej jedności jest ich wspólne podporządkowanie się Bogu. To podporządkowanie się grzech paraliżuje, jednak bez możliwości zniszczenia go. Rolą Chrystusa pośrednika jest więc również: "rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno"(J 11,52).

Podobne prace

Do góry