Ocena brak

Chrystologia św. Jana - Chrystus Apokalipsy

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Chrystologia Apokalipsy jest dość dobrze rozwinięta. Tym, co pozwala zrozumieć głęboki sens historii jest misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz Jego powszechne panowanie. To właśnie jest objawieniem pozwalającym na odczytanie sensu zdarzeń (Jezus jest kluczem otwierającym księgę Boga 5,3nn). Chrystologiczna perspektywa Apokalipsy jest paschalno - eschatologiczna: Zmartwychwstały jest Panem i Sędzią historii. Cierpienie i śmierć nie są przeoczone.

Chrystus jest Barankiem zabitym (5,6nn), jest tym, który nas miłuje i obmywa nas z naszych grzechów swoją krwią, aby uczynić z nas lud królewski i kapłański dla Boga i Ojca (por. 1,5n; 5,10; 20,6; 22,5). Ustanowienie Królestwa Bożego nie jest czymś łatwym; apokalipsa niesie pociechę właśnie w kryzysie i prześladowaniach. W tym kontekście rozumieć należy akcentowanie walki Chrystusa z mocami przeciwnymi. Boży plan to batalia między dobrem a złem, między Bogiem a Szatanem.

Jednak jej końcem jest zwycięstwo Chrystusa. On powstaje z martwych, jest Królem i Sędzią wszystkich narodów. Apokalipsa jest w pewnym sensie księgą powszechnego panowania Chrystusa: Na Jego głowie wiele diademów, On jest Panem panów i Królem królów ( por. Ap 19,12.16; 17,14). Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków (Ap 11,15; por. 22,16). Suwerenny majestat wydaje się dominować w wizji Chrystusa tej księgi. Wyjątkowo mocna akcentowana jest Jego transcendencja.

W Nim Bóg udziela ludziom łaski i pokoju (1,4). Przypisuje się Mu tytuły specyficznie Boskie: `alfa i omega' (1,7; 21,6; 22,13), `pierwszy i ostatni' (1,17; 2,8; 22,13), `żyjący na wieki wieków' (1,18; 4,9; 10,6). W niebie nie odróżnia się już Boga od Baranka: odbierają tę samą cześć (5,12-14), zasiadają na tym samym tronie(3,21; 22,1.3), mają tę samą chwałę (21,23) i czynią błogosławionymi (22,14).

Zatem posłanie pociech zawarte w Apokalipsie opiera się właśnie na transcendencji, wielkości i Boskości Chrystusa Króla i Sędziego, na Jego zwycięskim panowaniu nad dziejami ludzkimi. Jest ono motywem cierpliwości i czujności Jego uczniów, którzy pewni są, że czas Kościoła to czas obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, Jego zwycięstwa nawet jeśli dziś dokonuje się ono przez miłość i męczeństwo.

Podobne prace

Do góry