Ocena brak

Chrystologia – nauka o Chrystusie

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Christos (Chrystus) to inaczej pomazaniec, naznaczony.

Pierwotnie Chrystus nie był przydomkiem do imienia Jezus. Na początku Christos było formą wyznania wiary, bóstwa i człowieczeństwa. Jezus jest pomazańcem Bożym, czyli Zbawicielem. Tytuł Christos zastępuje wszystkie przymioty zbawcze. Christos to Syn Boży, Zbawca, Mesjasz etc. Pytaniem pierwotnym jest: Kim jest Jezus Chrystus.

Jest to podstawowe pytanie chrystologii. W tym pytaniu jest także wymiar soteriologiczny (nauka o zbawieniu). Obok traktatu o Trójcy Świętej, chrystologia jest centralnym punktem teologii. Bez chrystologii wszystko jest niezrozumiane. Całość teologii musi być chrystologiczna.

W centrum wiary chrześcijańskiej nie leży Pismo Święte, tylko leży Osoba Jezusa Chrystusa. To co Chrystusowe łączy się z Jego osobą. Istnieje to w Nim – w Jego życiu.

Chrystus jest ostatecznym, czyli eschatologicznym posłańcem Bożym. Jest eschatologicznym (ostatecznym) człowiekiem.

Jezus objawia prawdziwego Boga. Jest on Emanuelem – Bogiem wśród nas. Objawia istotę człowieka. Jest jedynym, który spełnił zamysł Boży. Swoim posłuszeństwem zniewolił nieposłuszeństwo.

Chrześcijaństwo w Jezusie Chrystusie ma początek, środek, fundament (podłoże). Osoba Jezusa Chrystusa jest punktem orientacyjnym wiary. Jest potrzebny do zrozumienia łaski, Kościoła, etyki życia. W Chrystusie są odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiedzi zawsze szukamy w Jezusie Chrystusie.

Do góry