Ocena brak

CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Węgrzy

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Z swoich siedzib między Bohem, Prutem i Seretem wyparci w IX w. przez Pieczyngów, przybyli około896 roku na równinę naddunajską, podejmując jednak przez pół wieku niszczycielskie wyprawy na Zachód,do Niemiec, Italii i nawet do Francji. Gdy zdobyli Panonię, uczynili ją od 906 roku stałą swoją siedzibąi stopniowo dokonali asymilacji z miejscową ludnością słowiańską, lecz narzucili jej swój język. Poklęsce w 955 roku, zadanej im przez Ottona I nad rzeką Lechem, zorganizowali w Panonii jedno państwopod władzą dynastii (Arpadów), wywodzącej się od wodza Arpada, (zm. 907), który w dawniejszych ichsiedzibach nad Prutem stał na czele związku siedmiu plemion i przywiódł ich do Panonii.

Książę Gejza (972-997) narzucił wszystkim lokalnym wodzom swoją zwierzchność, przyjął chrzest w974 roku i popierał działalność misjonarzy niemieckich. Małżeństwo z bawarską księżniczką Gizelą jegosyna Watka, ochrzczonego w 997 roku jako Stefan, ułatwiło chrystianizację Węgier. Na czele misji stałbiskup Pilgrim z Passawy (zm. 991). Uważał się on za spadkobiercę rzymskiego biskupstwa w Lorch nadEnnem, które według niego było arcybiskupstwem, dlatego czynił starania, by uznano go za metropolitęKościoła węgierskiego.

Jego plan zrealizował Stefan w 1001 roku, uzyskując od papieża Sylwestra IIutworzenie metropolii w Ostrzyhomiu (Esztergom) z ośmiu biskupstwami. Powstało wówczas biskupstwow Kalocsy, podniesione w 1006 roku do rangi drugiej metropolii dla wschodniej części Węgier.Stefan wraz z uznaniem metropolii, zyskał od papieża i cesarza zgodę na koronację. Opat benedyktyńskiegoklasztoru z Pecsávrád, Astryk-Anastazy, uczeń świętego Wojciecha, przywiózł mu (1001) koronęz Rzymu, sam zaś został wkrótce arcybiskupem ostrzyhomskim i brał udział w synodzie frankfurckim (1007).

Król wydał specjalne prawa dla Kościoła, które nakazywały budowę kościołów parafialnych,regulowały sądownictwo kościelne, zobowiązywały do święcenia niedzieli i zachowywania postów.Wymagania prawne kościelne, nowa forma rządów państwowych i wpływy cudzoziemców spotęgowałyopozycję, która podniosła bunt (reakcja pogańska) po śmierci Stefana (1038). Król nie zostawił następcytronu, bo już w 1031 roku zmarł jego jedyny syn Emmerich, czczony w Kościele wraz z ojcem jakoświęty. Król jednak przewidział Piotra Orseolo, syna wypędzonego doży weneckiego, na swego następcę.Właśnie przeciw niemu powstał zbrojny bunt i wtedy Kościół doznał wielkich strat.

Wśród ofiar reakcjipogańskiej był wybitny mnich benedyktyński, Gerard (zm. 24.09.1046), który najpierw zajmował sięwychowaniem Emmericha, potem został pierwszym biskupem w Csanád. Zginął (1046) także Piotr Orseolo,lecz potomek z bocznej linii Arpadów, Andrzej I zdołał objąć tron (1046-1061) i opanować sytuację.Podjął on odnowienie Kościoła i zakazał pod karą śmierci wyznawać religię pogańską.

Podobne prace

Do góry