Ocena brak

CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Czesi

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Po upadku państwa wielkomorawskiego, w Czechach wytworzył się ośrodek politycznego działania zadynastii Przemyślidów, którzy narzucili swe zwierzchnictwo innym plemionom czeskim. Zliczanie jedyniebronili się przez dłuższy czas od uzależnienia, tworząc księstwo libickie pod władaniem rodu Sławnikowiców.

Chrześcijaństwo w Czechach było znane przez misyjną i polityczną działalność Bawarów. W Ratyzbonłe,w 845 roku, udzielono chrztu 14 czeskim książętom i wielmożom, a synod moguncki (852) radził nadrozwojem misji wśród ich plemion, jednak nie przyniosła ona większych rezultatów. Polityczne wpływypaństwa morawskiego ułatwiły misję Metodego, który w 884 lub 885 roku prawdopodobnie osobiścieudzielił chrztu Borzywojowi (zm. około 891), pierwszemu historycznie znanemu władcy z dynastii Przemyślidów.

Wzrost wpływów niemieckich za księcia Wacława (924-929, święty) wywołał politycznąopozycję, wspartą przez reakcję pogańską, wskutek czego już po śmierci Wratysława w 921 roku doszłodo zamordowania jego matki, Ludmiły, żony Borzywoja (święta). Opozycja cieszyła się poparciemmłodszego księcia, Bolesława I Srogiego i księżnej matki, Drahomiry ze Stodor.

W 929 roku zginął książęWacław, wkrótce czczony jako męczennik i ogłoszony patronem Czech. Bolesław I (929-972) uznałjednak zwierzchnictwo cesarskie i pozostał przy chrześcijaństwie. Jego jedna córka, Dąbrówka, wyszłaza Mieszka I i odegrała wielką rolę w chrystianizacji Polski, druga zaś, Maria-Mlada, ksieni klasztorubenedyktynek w Brzewnowie pod Pragą, odbyła (965-967) podróż do Rzymu, jak się przypuszcza, w celu uzyskania biskupstwa dla Czech, dotąd podlegających biskupowi w Ratyzbonie.

Dopiero jednak staraniaBolesława II doprowadziły do utworzenia w 973 roku biskupstwa praskiego, które powierzono saskiemuduchownemu, Ditmarowi. Nie udało się utrzymać zależności tego biskupstwa wprost od Stolicy Apostolskiej. W 976 roku poddano je metropolii mogunckiej, podobnie jak biskupstwo w Ołomuńcu,istniejące dla Moraw.

Podobne prace

Do góry