Ocena brak

CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Chorwaci

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Plemiona chorwackie w walce z Awarami stworzyły w VII i VIII wieku niezależne związki plemienne zośrodkami w Dalmacji i Panonii Posawskiej (Sławonia). Mimo wielu misji z Bizancjum i Rzymu, ichewangelizacja do IX wieku czyniła słabe postępy. Ostateczna chrystianizacja plemion chorwackich podrządami książąt, zależnych od Franków, dokonała się przy końcu IX wieku. Wśród Chorwatów działaliuczniowie Cyryla i Metodego, przyczyniając się do rozwoju języka i kultury chorwackiej. Za patriarchyFocjusza poddano kościelnemu zwierzchnictwu Konstantynopola Chorwację Dalmatyńską. ChorwacjaPosawska, zależna od Rzymu, otrzymała biskupstwo w Nin (Nona, 879).

Pierwszy król Chorwacji, Tomisław (910-930), zjednoczył wszystkie ziemie chorwackie. Koronował sięza zgodą papieża w 925 roku i utrzymywał ścisłe stosunki z Stolicą Apostolską, włączając swój kraj wkrąg kultury zachodniej. W X wieku utworzono 10 biskupstw i metropolię w Splicie (925). Arcybiskup zSplitu już w 927 roku uzyskał tytuł prymasa Dalmacji i Chorwacji. Synod w Splicie (1055) wypowiedziałsię przeciw sprawowaniu liturgii w języku słowiańskim, co wywołało długie spory w Kościelechorwackim.

Benedyktyni sprowadzeni do Riźnic w połowie IX wieku, dali początek życiu zakonnemu wChorwacji. Jego głównym ośrodkiem stało się opactwo w Zadarze, dokąd przybyli w 986 roku mnisi zMonte Cassino. Klasztory przyczyniły się w największym stopniu do rozwoju chorwackiej kultury, piśmiennictwai sztuki sakralnej.

Podobne prace

Do góry