Ocena brak

Chronometraż

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011

Definicja

Chronometraż to technika mierzenia czasu, która pozwala okreslić jego normy potrzebne na wykonanie zadania roboczego lub jego części. Charakterystyczną cechą jest pomiar czasu trwania elementów pracy, które powtarzają się cyklicznie.


Chronometraż ma zastosowanie w badaniach dotyczących metod pracy oraz przy opracowywaniu norm pracy metodą analityczno - doświadczalną.


Etapy chronometrażu

Chronometraż dzieli się na następujące etapy:

 • Analiza procesu pracy na czynności składowe.
Pierwszym krokiem jest podział procesu pracy na mniejsze elementy oraz wykonanie wielu pomiarów każdego z tych elementów. Należy również przeprowadzić badanie metod pracy.

 • Przeprowadzenie niezbędnej ilości pomiarów każdej czynności.
 • Ilość pomiarów czasu trwania każdej czynności jest zależna od:
  • czasu wykonywania każdej czynności,
  • typu produkcji,
  • czasu trwania procesu.
 • Ustalenie zwartości szeregu chronometrażowego.
Wykonując pomiary poszczególnych czynności można natrafić na nieprzewidziane czynniki, które mogą znacząco wpływać na wydłużenie czasu ich trwania. Takimi czynnikami mogą być np. chwilowe awarie, brak prądu itp. Kończąc chronometraż należy wyeliminować błędne pomiary, które mogłyby zakłócić końcowy wynik.

 • Określenie czasu normalnego wykonywania procesu.
Ustalając czas trwania procesu, należy wziąć pod uwagę tempo normalne, które definiowane jest jako szybkość pracy zwykłego pracownika, pracującego pod nadzorem. Wzorcowe tempo pracy ustalane jest na poziomie szybkości ruchów człowieka, który idzie po równym, płaskim terenie, bez obciążenia, z prędkością ok. 4,5km/godz. Dzięki takiemu wzorcowi można ustalić, w jakim tempie pracuje robotnik. Obliczone tempo pracy posłuży do wyznaczenia czasu, w którym wykonywany będzie dany proces.

 • Uzupełnienie normy o czasy dodatkowe.
Oprócz czasu wykonywania danych czynności, chcąc obliczyć czas trwania danego procesu należy ustalić także:

  • czas przygotowawczo-zakończeniowy, który występuje dwa razy podczas zmiany (np. zaznajomienie się z instrukcją, rozliczenie zmiay),
  • czas uzupełniający, w skład którego wchodzą: czasy fizjologiczne oraz technicznie uzależnione niecykliczne czasy obsługi.

Rodzaje chronometrażu

Ze względu na metodę pomiaru wyróżnia się chronometraż:

 • Ciągły (pomiar czasu kolejnych elementów pracy).
 • Wyrywkowy (mierzony jest czas jednostkowy wybranych elementów pracy).
 • Cykliczny (pomiary sumaryczne czasu trwania elementów, które łączą się ze sobą w ustalonym porządku).

Biorąc pod uwagę liczbę obserwowanych robotników wyróżnia się chronometraż:

Podobne prace

Do góry