Ocena brak

Chronologia polskiego średniowiecza

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

966 - chrzest

972 - bitwa pod Cedynią

981 - utrata Grodów Czerwieńskich

999 - kanonizacja św. Wojciecha

1000 - zjazd w Gnieźnie

1002 - zajęcie Łużyc, Milska i Miśni

zajęcie Czech, Moraw, Słowacji

1013-1018 - wojna z Niemcami, pokój w Budziszynie, zdobycie Grodów Czerw.

1025 - koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego

pocz. panowania Mieszka II, kryzys

1031 - utrata Milska, Łużyc i Grodów Czerw., rządy Bezpryma

1034 - powrotne zjednoczenie Polski, Polska staje się lennikiem Niemiec,

śmierć Mieszka, objęcie rządów przez Kazimierza Odn.

1039 - najazd Czechów na Polskę, zniszczenie Gniezna, strata Małop.

pomoc króla niem. , odzyskanie Małopolski

1047 - usunięcie z Mazowsza Miecława

1050 - zajęcie Śląska

1054 - wielka schizma wschodnia

1056 - śmierć Kazimierza, rządy Bolesława Śmiałego.

1073 - wybranie Grzegorza na papieża

1075 - utworzenie nowych biskupstw: poznańskie, krakowskie, wrocławskie, płockie

1075 - Dictatus Papae

1076 - nałożenie ekskomuniki na cesarza, koronacja Bolesława

1079 - skazanie biskupa Stanisława

1080 - usunięcie Grzegorza z Rzymu

1081 - śmierć Bolesława Śmiałego, rządy Władysława Hermana

1084 - koronacja cesarska Henryka IV

1095 - Synod w Clermont

1096 - Krucjata ludowa

1097 - pierwsza krucjata rycerska

1102 - śmierć Hermana, podział kraju

1105 - pocz. rządów Henryka V

1106 - podbój Wielkopolski i części Pomorza przez Bolesława

1109 - wojna z Niemcami

1112 - zamordowanie Zbigniewa, pielgrzymka pokutna, sprowadzenia do Polski Galla Anonima

1113-1124 - zdobywanie Pomorza, powołanie biskupstwa zach.pom. w Wolinie

1118 - powstanie Zakonu Templariuszy

1122 - konkordat Wormacki

1138 - śmierć Krzywoustego, podział dzielnicowy

1147 - Krucjata przeciw Wieletom i Obodrzycom

1157 - powstanie Marchii Brandenburskiej

1181 - podporządkowanie Pomorza Marchii Brandenb.

1189-1192 - druga, trzecia wyprawa krzyżowa

1204 - czwarta wyprawa krzyżowa

1212- piąta krucjata, pokonanie Maurów

1226 - sprowadzenie Krzyżaków

1231 - podporządkowanie Pom. Zach. Marchii B.

1232 - powołanie świętej inkwizycji

1234-1283 - podbój Prus przez Krzyżaków

1237 - powstanie państwa zakonnego na

1492 - ostateczne pokonanie Maurów Inflantach

1253 - podbicie ziemi lubuskiej

Podobne prace

Do góry