Ocena brak

Chromosomowa teoria dziedziczności Morgana

Autor /Erazm Dodano /16.11.2011

 1. Morgan to uczony przyrodnik. Obserwował on życie muszek owocowych, które szybko się rozmnażają i mają duże, widoczne gołym okiem chromosomy. Tych chromosomów jest mało. Mendel w oparciu o pracę nad tymi muszkami sformował w 1912r. swoją teorię.

 2. W 1912r. Morgan sformułował teorię chromosomową dotyczącą dziedziczenia cech:

a) główne założenia:

 • geny są odpowiedzialne za powstanie określonej cechy czyli gen jest jednostką dziedziczoną,

 • geny znajdują się w chromosomach,

 • geny ułożone są liniowo w chromosomach,

 • geny zajmują ściśle określone miejsce, czyli tzw. locus,

 • zmiana położenia genów w chromosomie zachodzi podczas mejozy i podczas crossing-over (to przemieszczenie fragmentów chromosomów),

 • crossing-over jest przyczyną zmienności rekombinacyjnej,

 • geny leżące blisko siebie to geny sprzężone,

 • geny sprzężone wywołują cechy sprzężone,

 • cechy sprzężone dziedziczą się,

 • sprzężenie jest tym silniejsze, im bliżej siebie leżą geny,

 • odległość między genami to centymorgany, czyli procent crossing-over,

 • genetyczne skutki crossing-over widoczne są tylko w heterozygotach.

3. Przebieg crossing-over:

 • w pachytenie pierwszego podziału mejozy chromosomy homologiczne ulegają spiralizacji, przez co staje się krótsze, grubsze i bardziej widoczne,

 • każdy chromosom złożony jest z 2 chromatyd, a więc biwalent z 4,

 • w pachytenie następuje wymiana odcinków chromatyd homologicznych chromosomów.

Podobne prace

Do góry