Ocena brak

Choroby zawodowe

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Kodeks Pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tej choroby działającw porozumieniu z właściwym organem.

Choroba zawodowa jest wyłącznie chorobą znajdującą się w wykazie chorób zawodowych pod warunkiem, że czynnik który ją wywołał znajdował się w miejscu pracy. Każdy przypadek podejrzeń o chorobę zawodową musi być zgłoszony do właściwego terytorium i organu PIP i PIS. Na pracodawcy ciąży obowiązek rejestrowania wszystkich przypadków chorób zawodowych i ich skutków.Wszelkie dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych są zawarte w ustawie z 30.10.02r. Dz. U nr 199.Świadczenia przysługujące na podstawie ustawy o wypadku przy pracy i chorobie zawodowej

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

- zasiłek chorobowy;

- świadczenia rehabilitacyjne;

- zasiłek wyrównawczy;

- jednorazowe odszkodowanie;

- renta z tyt. niezdolności do pracy;

- renta szkoleniowa;

- renta rodzinna;

- dodatek dla sieroty;

- dodatek pielęgnacyjny.

Podobne prace

Do góry