Ocena brak

Choroby zakaźne

Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013

Choroby zakaźne podlegają przepisom Ustawy z dn. 13 XI 1963 r. o ich zwalczaniu (Dz.U. nr 50, poz. 279). Ustawa ta nakłada zarówno na zakłady służby zdrowia, fachowych pracowników służby zdrowia, a także na organa Administracji i MO obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej każdego przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej. Ustawa reguluje również wiele spraw związanych z przymusową hospitalizacją i przymusowym leczeniem chorych zakaźnie, obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, z wykonywaniem zabiegów higieniczno-sanitarnych itd.

Wykaz chorób zakaźnych, wobec których stosuje się przepisy Ustawy, podaje rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20 XII 1963 r. (Dz.U. nr 58, poz. 314). Są to: błonica, bruceloza, biegunka noworodków oraz zapalenie żołądkowo-jelitowe i zapalenie jelita grubego u dzieci w wieku od 4 tyg. do 2 lat, cholera, czerwonka bakteryjna i pełzakowa, dżuma, dur brzuszny, dury rzekome i inne sal-monelozy, dur plamisty i inne riketsjozy, grypa, gorączka powrotna, grzybica woszczy-nowa, strzygąca, drobnozarodnikowa, jaglica, krztusiec, listerioza, nagminne zapalenie mózgu, wiosenno-letnie zapalenie mózgu kleszczowe i inne zapalenia mózgu, nagminne porażenie dziecięce, nagminne zapalenie ślinianek przyusznych, nosacizna, odra, ospa naturalna, ospa wietrzna, choroba papuzia

i inne ornitozy, paciorkowcowe zapalenie gardła, płonica, pryszczyca, róża, róży ca, różyczka, świerzb, tasiemczyca i inne choroby wywoływane przez larwy tasiemców, tężec, toksoplazmoza, tularemia, twardziel, trąd, wąglik, włośnica, wścieklizna bądź pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, wirusowe zapalenie wątroby na tle wirusowym, nagminne i wszczepienne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne i wirusowe, zatrucie i zakażenie pokarmowe, zim-nica pierwotna lub nawrotowa, żółtaczka zakaźna krętkowa i inne zakażenia krętkowe, żółta gorączka.

Lista chorób zakaźnych podlegających przymusowej hospitalizacji: biegunka u noworodków oraz ciężej przebiegające zapalenia żołądka i jelit u dzieci w wieku od 4 tyg. do 2 lat, błonica, cholera, dur brzuszny, dury rzekome, dur plamisty, dżuma, gorączka powrotna, zapalenie mózgu, nosacizna, polio-myelitis, ospa naturalna, choroba papuzia i inne ornitozy, tężec, wąglik, wścieklizna, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zimnica, zakaźna żółtaczka krętkowa i inne krętkowice, zatrucie jadem kiełbasianym.

Przymus leczenia (w warunkach pomocy otwartej, a ze wskazań lekarskich i w szpitalu) dotyczy następujących chorób: bruceloza, czerwonka bakteryjna i pełzakowa, grzybica woszczynowa, strzygąca i drobnozarodnikowa, jaglica, płonica, tasiemczyce, tularemia, twardziel.

Z innych przepisów wynika także przymus leczenia gruźlicy i chorób wenerycznych.

W uzasadnionych przypadkach organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą przymus hospitalizacji lub leczenia rozciągnąć na określonym terenie i w określonym czasie także wobec innych chorób zakaźnych.


 

Podobne prace

Do góry