Ocena brak

Choroby wzroku - ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI

Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011

Choroba polega na oddzielaniu się siatkówki od leżącej pod nią naczyniówki. Może to nastąpić wtór-nie w wyniku zmian zapalnych lub nowotworowych, rozwijających się w naczyniówce i unosząc siat-kówkę. Choroba jest bezbolesna, a typowym objawem jest pojawienie się w polu widzenia uporczy-wych błysków, mroczków lub zasłony przed okiem. Objawy te stopniowo nasilają się, w miarę jak siatkówka się odwarstwia. U osób z dużą krótkowzrocznością nawet słaby uraz oka mogą spowodo-wać przedarcie i odwarstwienie siatkówki. Leczenie odwarstwienia siatkówki jest wyłącznie operacyjne.

Podobne prace

Do góry