Ocena brak

Choroby układu oddechowego - Dychawica oskrzelowa (astma oskrzelowa)

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

Stany alergiczno - kurczowe narządu oddechowego dotyczą dróg oddechowych i objawiają się ostro występującą dusznością, co może w konsekwencji doprowadzić do niedotlenienia innych narządów, a nawet sinicą. Astmie towarzyszy ogólny niepokój oraz słyszalne świsty, wywołane utrudnionym przepływem powietrza. Podczas napadów ataków światło oskrzeli i oskrzelików zostaje zmniejszone, spowodowane jest to kurczem mięśni gładkich ich ściany. Czasem występuje także obrzęk błony śluzowej. Wszystko to utrudnia przepływ powietrza. Na tę chorobę cierpi ok. 1,5 % populacji człowieka, z tego ok. 30 % stanowią dzieci. Inne choroby alergiczne, różne reakcje organizmu na czynniki zewnętrzne, alergenty, sprzyjają powstaniu astmy. Napady mogą wystąpić nagle i równie szybko zniknąć, niekiedy mogą trwać jednak dłużej, zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin. Przeważnie wraz z czasem trwania choroby ilość napadów zwiększa się. Między napadami duszności wskazane jest systematyczne zażywanie leków hamujący reakcję alergiczne, rozkurczających oskrzela oraz środków wykrztuśnych. Do zapobiegania dychawicy oskrzelowej zaleca się :

. niedopuszczenie do rozwoju i hamowanie wszelkich chorób dróg oddechowych

. systematyczne leczenie wszelkich reakcji i stanów alergicznych

. likwidowanie wilgoci i zagrzybienia z mieszkań chorego

. likwidacja nałogu palenia

. dobry stan fizyczny organizmu - gimnastyka

. troska o czyste powietrze w mieszkaniu - wietrzenie i częste odkurzanie

. unikanie nadmiaru stresów

. ograniczeni kontaktu z substancjami drażniącymi drogi oddechowe i wyzwalającymi stany alergiczne

Podobne prace

Do góry