Ocena brak

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - OSTRE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

Może to być stan ostro (szybko) rozwijającego i szerzącego się zapalnego procesu chorobowego, doprowadzającego do ostrej niewydalności nerek,a może też być to proces rozwijający się od początku powoli jako zapalenie przewlekłe, stopniowo upośledzające czynności przesączania nerek. W powstaniu tego typu zapaleń ważną rolę odgrywają mechanizmy immuno-logiczne. Kłębkowe zapalenie nerek byłoby alergicznym odczytem zapalnym na istniejące w organizmie przewlekłe lub nawracające bakteryjne ogniska zapalne, np. w migdałkach,jajnikach,pęcherzyku żółciowym lub w odrębie uzębienia.

Skuteczne leczenie tego typu kłębkowych zapaleń nerek łączy się z równoczesnym zlikwidowaniem wszelkich ognisk za-kaznych w organizmie.

W obrazie klinicznym ostrego kłębkowego zapalenia nerek podkreśla się,że zazwyczaj w 10-14 dni po bakteryjnym zapa-leniu np. gardła występują niespodziewanie silne bóle w okolicy lędzwiowej,znaczne ograniczenie ilości dobowo oddawa-nego moczu i obrzęki górnej części tułowia.Do tych zasadniczych objawów dołącza się zwykle ogólne złe samopoczucie, apatia,senność,bladość skóry,bóle głowy,wzrost ciśnienia tętniczego, duszności i wymioty. Zauważyć również można zmia-nę wyglądu moczu, który staje się podobny do popłuczyn mięsnych. Obserwuje się też powikłania neurologiczne w postaci ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub zespołu drgawkowego przypominającego padaczkę. W pózniejszym okresie dołącza się zazwyczaj stan podgorączkowy. Podejrzenie kłębkowego zapalenia nerek opiera się na zbieżności czasowego wystąpienia określonego zespołu wymienionych objawów.

Obiektywne stwierdzenie procesu zapalnego w nerkach opiera się na dodatkowym stwierdzeniu zmian w moczu (przede wszystkim w postaci białkomoczu i krwinkomoczu) oraz odchyleń niektórych wskazników biochemicznych czynności nerek.

W postępowaniu leczniczym najważniejsza jest likwidacja wszelkich wewnątrzustrojowych ognisk zakazanych, stosowanie odpowiedniej diety odciążającej nerki w ich działaniu przesączającym, bezwzględny wypoczynek itd. Leczenie ostrego kłębkowego zapalenia nerek powinno być prowadzone w szpitalu pod specjalistycznym nadzorem lekarskim i kontrolą wydolności czynnościowej nerek.

Podobne prace

Do góry