Ocena brak

Choroba przeciążeniowa kręgosłupa

Autor /endriu Dodano /19.12.2012

Podsumowując należy stwierdzić, że zmiany degeneracyjne trzonów kręgów i krążków międzykręgowych (łącznie z ich przepuklinami) mogą być uznawane za przyczynę jedynie części zespołów bólowych. Pozostaje ogromna liczba cierpiących, u których takimi przyczynami bólu nie da się uzasadnić. Jak się okazuje, znalezienie takich przyczyn i związana z tym możliwość postawienia uzasadnionych rozpoznań, stanowi jeden ze znaczących problemów współczesnej medycyny narządu ruchu.

Na aktualnym etapie wiedzy, przy istniejącej doskonałej aparaturze diagnostycznej, wiemyjuż bardzo wiele o znacznych uszkodzeniach i zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa, będących bezpośrednią przyczyną dolegliwości bólowych. Jednocześnie nieproporcjonalnie szczupła jest wiedza o mechanizmach doprowadzających do powyższych zaawansowanych zmian, o zaburzeniach poprzedzających moment wystąpienia uchwytnych badaniami nieprawidłowości, jak i o bólach przy braku określonej przyczyny. Ograniczony zakres wiadomości na ten temat, a także niewielka popularyzacja znanej już wiedzy, jest w znacznej mierze przyczyną wspomnianych powyżej rozbieżności opinii, jak i problemów w nazewnictwie.

Nikogo bowiem nie zadowala popularne, aczkolwiek mało prawdopodobne stwierdzenie, że masowe problemy kręgosłupowe to skutek przyjęcia przez człowieka pozycji pionowej. Byłaby to bowiem pewnego rodzaju pomyłka Natury. Wiemy dobrze, że Natura tego rodzaju błędów nie czyni i tym samym przyczyn epidemii należy poszukiwać gdzie indziej.

Co więc, według aktualnej wiedzy, można powiedzieć o przyczynach schorzenia? Najbardziej przekonywujące i prawdopodobne są opinie o przyczynach przeciążeniowych. I to nie tyle wiążące się zjednorazowym przeciążeniem, co z rozciągniętym w czasie procesem „zużywania i zdzierania" elementów kręgosłupa. Proces ten w warunkach współczesnej cywilizacji ma charakter przyspieszony i nadmierny, wskutek braku przystosowania przez Naturę kręgosłupa do warunków, jakie sobie stworzył i w jakich obecnie żyje człowiek.

Powtarzające się i nakładające obciążenia fizyczne i psychiczne, związane ze współczesnym kształtem życia codziennego, pracą, siedzącym trybem spędzania wolnego czasu, przeciążeniami a także ułatwieniami cywilizacyjnymi, działają niekorzystnie na narząd ruchu, w tym kręgosłup. Niekoniecznie jednak od razu muszą prowadzić do uszkodzeń.

Możliwości adaptacji kręgosłupa, jego próg bezpieczeństwa, zostająprze-kroczone zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy dodatkowo nałożą się na to czynniki związane z obniżeniem wydolności oraz stanu zdrowia naszego organizmu. Czynniki te, to przede wszystkim: postępujące wydłużenie czasu życia i związany z tym naturalny proces starzenia się tkanek, brak ruchu i niewydolny lub nierównomiernie obciążany układ mięśniowy, nieprawidłowy sposób odżywiania i zła jakość środków spożywczych, nadwaga, przewlekły stres, nadmierna ruchomość stawów (hipermobilność), a także stosowanie używek (alkohol, papierosy, leki), wady wrodzone kręgów, wady postawy, nierówność kończyn dolnych, wysoka lub niska asymilacja miednicy, zaburzenia hormonalne okresu przekwitania, czasem choroby ogólnoustrojowe. U niektórych chorych z uogólnioną chorobą zwyrodnieniową takim czynnikiem może być także upośledzenie wartościowości tkanki łącznej, w szczególności kolagenu. Jak widać, w większości powyższych przyczyn również występuje element przeciążający lub obniżający wydolność tkanek. Nałożenie się wymienionych czynników na wspomniane wcześniej przeciążenia cywilizacyjne zapoczątkowuje zmiany początkowo czynnościowe, a następnie zwyrodnieniowe struktur kręgosłupa.

W świetle powyższych danych logicznym wydaje się ogólne określenie powyższego schorzenia kręgosłupa nazwą choroby przeciążeniowej.

Istota choroby polega na stopniowym, wieloetapowym zużywaniu i zdzieraniu elementów kręgosłupa, nadmiernym i przyśpieszonym, wskutek oddziaływania na nie przeciążeń przewyższających ich wytrzymałość, w warunkach obniżonych zdolności adaptacyjnych.

Najważniejszym objawem choroby przeciążeniowej jest ból. To, w którym odcinku kręgosłupa ból się ujawni, jaki jest jego charakter i natężenie, zależy od miejsca, w którym zaistniała największa kumulacja przeciążeń oraz, które z elementów kręgosłupa (krążki międzykręgowe, kości, mięśnie, więza-dła, torebki stawowe, stawy kręgów) zostały najbardziej przeciążone lub ich budowa była najsłabsza. W każdym z odcinków kręgosłupa mogąbowiem zostać przeciążone różne elementy kręgów lub tkanek z kręgami powiązanych, a powstałe w wyniku tego uszkodzenia mogą przybrać charakter popularnych klinicznych jednostek chorobowych np. mięśniobólu, choroby zwyrodnieniowej trzonów i stawów kręgów, dyskopatii, rwy kulszowej czy przepukliny jądra miażdżystego, z niedowładami i porażeniami mięśni kończyn.

Oczywiście, poza chorobą przeciążeniową istnieją także inne, i to bardzo poważne, choroby zapalne, metaboliczne, urazowe czy wrodzone kręgosłupa będące przyczynąjego bólów. Mamy także wiele chorób innych narządów, w których jednym z objawów są bóle kręgosłupa. Będzie o nich wspomniane dalej. O tych przyczynach należy bezwzględnie pamiętać, chociaż stanowią nieznaczny ułamek całej ilości bólów spowodowanych chorobą przeciążeniową.

Aby lepiej zrozumieć zjawisko powstawania przeciążeń należy uprzednio zapoznać się z podstawowymi elementami budowy oraz z czynnościami i „obowiązkami" spoczywającymi na kręgosłupie, czyli funkcjami kręgosłupa. Na bazie tych wiadomości stanie się łatwiejsze zrozumienie mechanizmów przeciążających w życiu codziennym, w pracy, a nawet podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów ich unikania.

Podobne prace

Do góry