Ocena brak

Choroba oskrzelowo-płucna

Autor /olega Dodano /22.12.2012

choroba oskrzelowo-płucna; stan, w którym występują objawy rozlanego zwężenia oskrzeli, charakteryzujący się klinicznie kaszlem, odpluwaniem wy­dzieliny z oskrzeli, dusznością wysiłko­wą i spoczynkową, obniżeniem toleran­cji wysiłku, sinicą. Objawy te występują okresowo lub stale w różnym nasileniu. Zwykle nieobecne w począt­kowym okresie choroby, kiedy to jedynie badania czynnościowe mogą wykazać zaburzenia funkcji płuc. Ter­min ten obejmuje : -> dychawicę oskrzelową, -> zapalenie oskrzeli prze­wlekłe i -> rozedmę płuc.

Podobne prace

Do góry