Ocena brak

Choroba Hoffy

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Głównymi przyczynami zespołu ucisku i drażnienia wewnątrzstawowego ciała tłuszczowego u osób młodych może być uraz - bezpośrednie uderzenie stawu od przodu albo sumowanie się mikrourazów sportowych czy zawodowych.

Najczęstszą przyczyną samoistnego obrzęku ciała tłuszczowego u kobiet jest zespół przedmiesiączkowego zatrzymywania wody. Ciało tłuszczowe wypełnia całkowicie należną jemu przestrzeń, dlatego każda dysproporcja pociąga za sobą wypychanie ciała do przodu i uszkadzanie pokrywającej błony maziowej (urazy typu „zajęcia przestrzeni”).

Ważnym czynnikiem pato-genetycznym jest wrodzony przeprost stawu kolanowego -istnieją wówczas biomecha-niczne warunki do sumujących się urazów ciała tłuszczowego.

Chorobę Hoffy stawia się obecnie na drugim miejscu po nawrotowym zwichnięciu rzepki u dorastających dziewcząt, jako przyczynę dolegliwości i zaburzeń funkcji stawu kolanowego.

Postępowanie

Zazwyczaj wystarcza już samo czasowe podwyższenie obcasów w celu uniesienia pięty, a tym samym zwiekszenia objętości przedniego przedziału stawu

i wyeliminowania drażnienia błony maziowej pokrywającej ciało tłuszczowe. Tak często stosowane wzmacnianie m. czworogłowego jest przeciwwskazane!

W przypadku trwałego przerostu i zwłóknienia ciała Hoffy konieczne może być leczenie operacyjne.

Zespół tzw. szelfu błony maziowej przyśrodkowego przedziału stawu kolanowego

Przyczyną choroby jest pogrubienie przyśrodkowego fałdu błony maziowej, rozciągającego się między gómo-przyśrodkową częścią Szelf nadrzepkowego zachyłka a przy- boczny środkowo położonymi strukturami torebki stawowej i przyśrodkową, podrzepkową poduszeczką tłuszczową i przednim rogiem łąkotki przyśrodkowej. Pasmo włókniste wytwarza niekiedy wgłębienie na gómo-przyśrodkowej powierzchni kłykcia przyśrodkowego kości udowej (tzw. impresja).

 

Podobne prace

Do góry