Ocena brak

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014

Ipseudosclerosis spastica, CJD - Creutz-reiut-Jakob's disease); choroba wywołana przez —> priony. W 90% przypadków występuje sporadycznie, w 10% rodzinnie. Pojawia się w wieku średnim i starszym. Potwierdzono przenoszenie choroby z ludzi na ludzi poprzez zabiegi chirurgiczne (narzędzia), przeszczepy narządów, wyciągi z przysadki. W przypadku płynów ustrojowych należy zachować środki ostrożności, jakie mają zastosowanie do wirusów zapalenia wątroby. W obrazie klinicznym początkowo wahania nastroju, depresja, męczliwość, zaburzenia snu i narastające osłabienie pamięci. Następnie zaburzenia napięcia mięśni, objawy piramidowe, pozapiramidowe, zaburzenia móżdżkowe, mioklonie. Równolegle rozwija się pełny obraz otępienia. W diagnostyce charakterystyczny zapis EEG. W obrazie MRI i KT zanik mózgu. Test immunoenzymatyczny na białko 14-3-3 wpłynie mózgowo-rdzeniowym wypada dodatnio. W obrazie anatomo-patologicznym stwierdza się gąbczaste zwyrodnienie mózgu. Choroba kończy się zgonem w ciągu 1 roku. Nie istnieje specyficzne leczenie. (K.M.S.)

Podobne prace

Do góry