Ocena brak

Choroba Alzheimera

Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014

(■morbus Alzheimeri, Alzheimer disease); choroba zaliczana do przedstarczych zaników mózgu, zaczynająca się w wieku 50-65 lat. Etiologia niewyjaśniona, być może ch.A. jest następstwem zakażenia wirusem powolnym lub . przedwczesną degeneracją układu nerwowego, uwarunkowaną genetycznie. Badania morfologiczne wykazują przede wszystkim zmiany zwyrodnieniowe neuronów kory mózgu z obecnością charakterystycznych złogów amyloidowych (płytek starczych) i poszerzenie układu komorowego. Początkowo stwierdza się u chorych objawy rzekomonerwicowe, a następnie zaburzenie wyższych czynności nerwowych, zwłaszcza pamięci, orientacji, krytycyzmu, nastroju, oraz objawy ogniskowe (—> ąfazję, —» apraksję, —>■ agnozję i in.). Choroba postępuje powoli, doprowadzając do znacznego —> otępienia globalnego i zaburzenia sprawności ruchowej, co skutkuje zniedołężnieniem chorych. Rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych i tomografii komputerowej głowy. Chorzy z zaawansowaną ch.A. wymagają całkowitej pielęgnacji i stałej opieki. Skutecznego leczenia nie ma. (B.Ch.)

Podobne prace

Do góry