Ocena brak

CHOŁONIEWSKI ANTONI, MYSZKA, pseud. Scriptor i in.

Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012

CHOŁONIEWSKI ANTONI, MYSZKA, pseud. Scriptor i in.,
ur. 23  X 1872 w Kawsku pod Stryjem, z m . 13  X 1924 w Bydgoszczy,
publicysta. Należał do red. „Przeglądu Lwow." „Dziennika
Pol." i „Słowa Pol."; od 1905 pełnił funkcję red. filii warsz.
Świata" w Krakowie i redagował 1914-16 pismoGłos Narodu".
Od 1919 mieszkał w Sopocie, nast. w Gdańsku, skąd
wskutek szykan ze strony senatu miejskiego przeniósł się do
Bydgoszczy. W swej publicystyce społ.-polit. występował
przeciwko Nar. Demokracji, bronił pol. praw do Pomorza (Nad
morzem polskim 1912, Gdańsk i Pomorze 1919, Taniec wśród
mieczów 1920). Przyczynił się do założenia Instytutu Nar.
w Wąbrzeźnie oraz do powstania dwumiesięcznika nauk.-artyst.
Biblioteka. Pomorska". W syntet. zarysie hist. Duch
dziejów Polski (1917) polemizował z kryt. oceną przeszłości
nar. > krakowskiej szkoły hist.; ogłosił ponadto m. in. zbiór 48
Iwetek pisarzy, publicystów i uczonych lwow. Nieśmiertelni
(1898).

PSB 3 (L. Zakulski).
Ewa Rohozińska

Podobne prace

Do góry