Ocena brak

CHOJNACKI MARCIN SchP

Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012

Imię zak. Antoni od św. Jana Nepomucena, ur. 8 XII 1709 w Kaliszu, zm. 28 IV 1774 w Ho-szowie (k. Ustrzyk Dolnych), kaznodzieja i pisarz.

Do zakonu wstąpił 1732 i po złożeniu ślubów zajął się pracą dydaktyczną; 1748-58 był kaznodzieją katedralnym w Krakowie i spowiednikiem wizytek w Warszawie (od 1746) oraz kapelanem bpa S. Głowińskiego, sufr. lwowskiego (1754), 1758-63 superiorem w Nowym Sączu, a nast. kierownikiem szkoły (1763--65) i rektorem kolegium (1766-68) w Warężu; pod koniec życia pracował jako duszpasterz w Hoszowie.

Wydał Glos boski do serc ludzkich albo kazania podczas wielkiego jubileuszu... (I-II, Kr 1752) oraz Prawa boskie ludziom każdego stanu i kondycji nieprzystępne albo kazania o 10 przykazaniach boskich... (Kr 1752), które cechuje bogactwo treści, rzetelność informacji, jasność i przystępność wykładu oraz staranność formy mimo wielu naleciałości językowych z łaciny; oparte na Piśmie św. i nauce ojców Kościoła, zawierają sporo aktualnych aplikacji.

 

Estr XIV 194-195; A. Jougan, O kazaniach jubileuszowych polskich. Szkice historyczno-homiletyczne, Lw 1902, 64-67; J.S. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, Kr 1917, 283,289.

Podobne prace

Do góry