Ocena brak

CHODŹKIEWICZ WŁADYSŁAW

Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012

CHODŹKIEWICZ WŁADYSŁAW, ur. ok. 1820 w okolicach
Tulczyna (Podole), zm. 15 III 1898 w Neuilly pod Paryżem,
inżynier, prozaik. Przebywając w młodości na Ukrainie, zaprzyjaźnił
się z J.L Kraszewskim. W 1847 wyjechał do Ziemi
Św., od ok. 1851 mieszkał w Paryżu; pracował w kolejnictwie,
biorąc udział w życiu kult. emigracji (m. in. w —> Towarzystwie
Hist.-Lit.) i utrzymując kontakty ze światem literackim. Podczas
wojny krymskiej był tłumaczem przy franc. sztabie. Wy -
dał tragedię Haman (1846) i utwory powieściowe: Trzy lilie (t.
1-2 1846), „powieść nar." Zamek w Czarnokozińcach (t. 1-3
18-47); powieść współcz. (z kluczem?) Pani Piotrowa wyszła
pośm. 1903 pt. Pamiętniki włóczęgi (t. 1-2). Ponadto opublikował
kilka franc. prac na temat starożytności, gł. wsch.; współpracował
z „Bluszczem" i „Tygodnikiem Ilustrowanym" (korespondencje
z Paryża 1876, 1880-81).

PSB 3 (I. Śliwińska).

Podobne prace

Do góry