Ocena brak

CHODYŃSKI STANISŁAW ks.

Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012

ur. 4 XI 1836 w Kaliszu, zm. 16 V 1919 we Włocławku, Kanonista, historyk Kościoła, brat Adama i Zenona.

Po studiach teol. w seminarium duch. we Włocławku przyjął 1860 święcenia kapł., po czym do 1863 studiował w Akademii Duch. w Warszawie; 1863-65 był wik. w Sieradzu, 1866 został prof, liturgii, prawa kan., historii Kościoła i teologii pastoralnej w seminarium duch. we Włocławku, a 1887 jego rektorem;

1908 został oficjałem i wik. generalnym; za zasługi w zakresie badań nauk. Akademia Duchowna Rzym. kat. w Petersburgu przyznała mu 1901 doktorat prawa kan.; był członkiem założycielem Tow. Naukowego Warszawskiego.

Opublikował dzieje pozostałych 10 dekanatów diec. włocławskiej (częściowo z materiałów brata Zenona) i ocalałych po 1864 klasztorów oraz szpitali (SzmWł 1876-81), ponadto dalsze tomiki Monumenta histórica dioecesis vladislaviensis (VII-XXV, Wł 1889-1912);

wydał kilkadziesiąt hist, monografii, do których należą m.in. Szkoła katedralna włocławska (Wł 1900), Organy, śpiew i muzyka w kościele katedralnym włocławskim (Wł 1902), Seminarium włocławskie (Wł 1904), Biskupi, sufragani włocławscy (Wl 1906), Wikariusze katedry włocławskiej (Wł 1912), Konsystorze w diecezji kujawsko-pomorskiej (Wł 1914), oraz liczne artykuły zamieszczane w „Kronice Diecezji Włocławskiej" (1907-10 i 1918--31).

Z publikacji źródłowych największą wartość mają Documenta histórica Seminarli Vladislaviensis (Wwa 1897), Rozporządzenie Komisji Dobrego Porządku w mieście Włocławku 1787 uczynione (Wł 1913) oraz Statuty Kapituły Katedralnej Włocławskiej (wyd. wspólnie z J. Fijałkiem, Kr 1915); jego O Biblii w przekładzie polskim ks. Wujka (PKat 32(1894) 273-276) wpłynął na bardziej kryt. stosunek badaczy do legendy narosłej wokół tej Biblii (^ Biblia IV C 1,1).

Redagował rubrycele i scheraatyzmy diec. (1871-1911); był współpracownikiem wielu czasopism oraz Słownika geograficznego Królestwa Polskiego. a przede wszystkim Encyklopedii Kościelnej, w której opublikował liczne źródłowe artykuły z zakresu organizacji, ustroju i liturgii Kościoła w Polsce (m.in. zestawił pol. brewiarze drukowane); kilkanaście prac gotowych do druku lub materiały do nich zostawił w rpsie; dzieło Ch. Biblioteka Kapituly Włocławskiej uzupełnił i wydał S. Librowski (Wł 1949).

 

Akta personalne, korespondencja, spuścizna (ArWł); A. Pleszczyński, Dzieje Akademii Duchownej Rzymsko-Kalolickiej Warszawskiej, Wwa 1907, 172-174; M. Morawski, PSB III 377-378; J. Pycia, Nad Cichą, Ki 1937, II (passim); W. Urban, Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem, R 1966, 466; Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865-1900), Wwa 1968' 54.

Podobne prace

Do góry