Ocena brak

CHODORKÓW

Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012

Parafia w dekanacie skwirskim w diecezji żytomierskiej. Włość król. nadana w poł. XVI w. rodzinie Ty-szów, zniszczona w czasie wojen kozackich w XVII w., należała w XVIII w. do Rościszewskich, a w XIX w. do Świdzińskich.

Dla dominikanów Franciszek Nitosławski ufundował 1742 klasztor (skasowany 1832) i kościół św. Stanisława Bpa, przy którym założono szkołę i szpital ; w kościele w ołtarzu głównym znajdował się słynący łaskami obraz MB z Dzieciątkiem; od 1837 ośrodkiem parafii był kościół Kapucynów, zbudowany 1763, konsekrowany 1824; klasztor skasowano 1886, a kościół przejęła diecezja.

W 1724 wzniesiono w Ch. cerkiew unicką, przejętą 1832 przez Kościół prawosł.; w poł. XIX w. istniała w Ch. synagoga i 2 szkoły żydowskie.

 

M. Giżycki, Wykaz klasztorów dominikańskich prowincji ruskiej, Kr 1923, 25-28; tenże, Zniesione kościoły i klasztory rzymsko-katolickie przez rząd rosyjski w wieku XIX, NPS 1 (1928) 175-176,194-195; Z. Gorlicki, Fralrum mi-norum capuccinorum historia in provincia Russiae vel Volhynensi, ACap 45 (1929) 291-295; A. Urbański, Memento kresowe, Wwa 1929, 78-81; MAChP 1 211, 252.

Do góry