Ocena brak

Chmury - Powstawanie

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Chmury powstają w wyniku kondensacji i w powietrzu pary wodnej; warunkiem tego procesu jest dostatecznie duża wilgotność względna powietrza i obecność tzw. jąder kondensacji ( mikroskopijnych stałych i ciekłych cząstek - aerozoli atmosferycznych ); zwiększenie wilgotności względnej następuje wskutek jego ochładzania się, głównie w wyniku adiabatycznego rozprężania podczas wznoszenia się mas powietrznych ku górze, a także w wyniku wypromieniowania ciepła, rzadziej w innych procesach; zawsze obecne w atmosferze jądra kondensacji powodują, że kondensacja może zachodzić już przy wilgotności względnej 70 % ( w przypadku ich nieobecności dopiero przy 400-800 % ). Większość chmur powstaje w troposferze, czasami również w stratosferze, najczęściej w warunkach frontów atmosferycznych.

Wilgotność powietrza ( wilgotność bezwzględna ) - masa pary w jednostce powietrza.

Wilgotność względna - wyrażony w % stosunek prężności aktualnej do prężności maksymalnej w tej samej temperaturze.

Prężność pary wodnej - ciśnienie pary stanowiące część całkowitego ciśnienia atmosferycznego

Poziom kondensacji - wysokość na której, pod wpływem spadku temperatury, skrapla się para wodna zawarta w atmosferze.

Poziom zamarzania - wysokość na której już skroplona para zamarza.

Unoszenie się chmur umożliwia prąd powietrza wstępujący ( przy prędkości jego ok. 4 cm /s utrzymują się na danym poziomie krople o wymiarach do 0,02 mm )

Zawartość wody w chmurach wynosi nie więcej niż 8g / metr sześcienny.

Podobne prace

Do góry