Ocena brak

CHŁĘDOWSKA STEFANIA , z TABĘCKICH

Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012

CHŁĘDOWSKA STEFANIA , z TABĘCKICH , ur. 18IV1850
w Dłutowie pod Mławą, zm. 7 III 1884 w Mentonie (Francja),
żona Kazimierza, nowelistka, eseistka. Pochodziła z rodziny
ziemiańskiej, kształciła się w domu, wiele podróżowała. Nowele
i szkice zamieszczała w „Kronice Rodzinnej", „Gazecie
Pol.", „Przeglądzie Pol.", „Czasie". Nowele Ch., charakterystyczne
dla poglądów i gustów epoki pozytywist., zdradzają
wpływ literatury franc., gł. A. Daudeta. Czerpiąc obserwacje
z towarzyskiego życia ówczesnych salonów, Ch. poruszała
w nich sprawy wychowania i sytuacji kobiet, krytykowała
arystokrację, trafnie malując postacie kobiet z wyższych sfer,
ale na ogół grzeszyła schematyzmem. W szkicach na temat
literatury, malarstwa i muzyki, przewyższających poziomem
nowele, Ch. dużo uwagi poświęciła naturalizmowi, głosiła
hasło utylitaryzmu w sztuce, krytycznie odnosiła się do romantyzmu.
Wzorowała się na Sainte-Beuwie i Tainie.

Nowele i szkice literackie, t. 1-2, Lw. 1885; Szkice literackie, 1.1-2,
Lw. 1885; Zuzanna między starcami, w: Iskry z popiołów oprać. J.W.
Gomulicki, S. II, W. 1960.
PSB (A. Bar); OLP IV 2 (I. Wyczańska).

Podobne prace

Do góry