Ocena brak

CHIPATA

Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012

Diecezja we wsch. Zambii eryg. 25 IV 1959 jako sufr. Lusaki; z części wikariatu apost. Niasa i misji Luangwa utworzono 1937 prefekturę apost. Fort Jameson, która 7 V 1953 została wikariatem apost.; 1968 przyjęła obecną nazwę;

zajmuje 47 300 km2 i liczy 546 739 mieszk., w tym 106 224 katolików, 17 parafii, 8 księży diec. i 34 zak., 46 zakonników, 41 sióstr.

 

AAS 30(1938) 54-55, 45 (1953) 771-772, 51 (1959) 793-796. 60(1968) 230--231; G.B. Tragella, ECat V 1540-1541; A. Trin, DHGE XVII 1133-1134; AnPont 1976.

Do góry