Ocena brak

CHIOS

Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012

Metropolia prawosławna oraz bpstwo łacińskie, sufragania Naksos.

Bpstwo na wyspie istniało już w V w. i było sufr. Rodos; od XI w. prawosławne; zapewne za cesarza bizant. Andro-nika III (1328-41) zostało autokefalią, a od 1342 występuje jako metropolia, która 1953 liczyła (razem z podlegającymi jej jurysdykcji wyspami) 80 000 wiernych, 118 kościołów par., 350 kaplic, 150 księży diec., 80 mnichów, 200 mniszek.

W XIII w. ustanowiono na Ch. bpstwo łac, od XVI w. sufr. Naksos; bpi znani są od 1. poł. XIV w.; 1590 przybyli tu jezuici i prowadzili misje wśród prawosławnych, wielu z nich powróciło do jedności z Kościołem rzym.; 1566, gdy Turcy zajęli miasto, liczba katolików wynosiła ok. 4000; sytuacja zaczęła się zmieniać na niekorzyść łacinników w 2. poł. XVII w. za metropolity prawosł. Ignacego Neochoresa, nieprzychylnie nastawionego do Kościoła rzym.;

diecezja zajmuje 3250 km2 i liczy 210 459 mieszk., w tym 55 katolików, 3 parafie pod jurysdykcją abpa Naksos.

 

Gams 448; G. Hofmann, ECat III 1550; R. Janin, DHGE XII 743-746; AnPont 1976.

Podobne prace

Do góry