Ocena brak

Chiny - Rezerwat Arjin Shah

Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012

Największy obszar chroniony w Chinach to rezerwat Arjin Shah obejmujący 40 tys. km2 po­wierzchni. Jest on rzadko odwiedzany ze względu na swoje położenie z dala od głównych traktów, na północnym krańcu surowej Wyżyny Tybetań­skiej. Znaleźć tam można niezwykłe krajobrazy krasowe i dziwacznie ukształtowane formy lawy. Rejon ten jest schronieniem dla takich rzadkich ga­tunków jak tybetańskie antylopy chiru, dzikie osły kiang, dzikie owce, jaki, śnieżne lamparty i wilki.
Najsłynniejsze są jednak rezerwaty w południo­wo-wschodniej części Chin. w których żyje jeden z najbardziej zagrożonych ssaków na świecie -panda wielka.

Podobne prace

Do góry