Ocena brak

Chiny - Przemysł

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Jest najdynamiczniej rozwijającym się sektorem chińskiej gospodarki. Chiny rozwijając się przez trzy dekady, od 1949, w średnim tempie 10% rocznie, przekształciły się w światową potęgę przemysłową. Obecnie są wiodącym producentem bawełnianej przędzy i odzieży, znajdują się w czołówce wytwórców cementu, węgla, kwasu siarkowego, stali i energii elektrycznej.

W porewolucyjnych Chinach, zgodnie z socjalistycznymi koncepcjami rozwoju gospodarczego, przy współudziale ZSRR i innych krajów socjalistycznych, rozbudowano do ogromnych rozmiarów przemysł metalowy i maszynowy.

Wiele uwagi poświęcono produkcji obrabiarek, silników i maszyn ciężkich. Rozpoczęto produkcję traktorów, samochodów osobowych i ciężarowych. Duże znaczenie w warunkach chińskich posiada produkcja rowerów. W ostatnich czasach Chiny stały się wielkim producentem takich dóbr powszechnego użytku, jak: zegarki, maszyny do szycia, pralki i lodówki.

Przemysł elektrotechniczny jest stosunkowo młody, lecz bardzo dynamiczny. Rozwija się w oparciu o współpracę z firmami zagranicznymi, głównie japońskimi, wytwarzając przede wszystkim komputery, radioodbiorniki, telewizory i inne urządzenia elektroniczne.

Także przemysł chemiczny został stworzony niemal od podstaw w okresie istnienia ChRL. W związku z rosnącym wydobyciem ropy naftowej następuje szybka rozbudowa przemysłu rafineryjnego, dużą wagę przywiązuje się do produkcji nawozów sztucznych, szybko wzrasta ilość wytwarzanych tworzyw i włókien sztucznych, kauczuku syntetycznego.

Tradycyjną specjalnością chińską jest przemysł jedwabniczy, który nie może jednak równać się pod względem wielkości produkcji z przemysłem bawełnianym.

Z ważniejszych gałęzi przemysłu przetwórstwa spożywczego wymienić należy cukrownictwo, przy rozwoju którego znacznej pomocy Chinom udzieliła Polska.

Pomimo wielkich osiągnięć w procesie industrializacji kraju produkcja przemysłowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest w przypadku wielu produktów znacznie niższa niż w rozwiniętych krajach przemysłowych.

Podobne prace

Do góry