Ocena brak

CHERWELL Frederick Alexander Lindemann lord Cherwell (1886-1957) - naukowiec

Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011

Brytyjski uczony - nazwisko rodowe Frederick Alexander Lindemann -jako naukowy doradca premiera Winstona Churchilla i jego przyjaciel (od 1921 r.) miał istotny wpływ na wiele decyzji brytyjskiego rządu. Pracując na uniwersytecie w Oxfor-dzie zajmował się problemami awiacji i w czasie I wojny światowej wyjaśnił przyczyny wpadania sa­molotu w korkociąg.

Wsławił się wówczas tym, że sam usiadł za ste­rami samolotu, aby udowodnić słu­szność swoich teoretycznych za­łożeń. W 1939 r. objął stanowisko szefa sekcji statystycznej i jego głównym zajęciem stało się analizo­wanie skutków nalotów niemieckich i brytyjskich. Na tej podstawie stał się gorącym zwolennikiem podjęcia bombardowań *strategicznych. Ba­dając zniszczenia, jakich lotnictwo niemieckie dokonało w brytyjskich miastach Birmingham i Hull, spo­rządził raport, w którym przekony­wał premiera, że nic tak nie niszczy morale jak pozbawienie ludności mieszkań: „Dotyka to ludzi bardziej niż śmierć przyjaciół, a nawet krewnych".

Oceniał, że brytyjskie bombowce mogą zniszczyć domy, w których zamieszkuje 1/ 3 ludności Niemiec, i proponował podjęcie na­lotów na 58 głównych miast. Choć nie wierzył w istnienie niemieckich rakiet * V-2, był gorącym zwolenni­kiem rozwoju nowych typów broni: m.in. bomby atomowej, zapalników zbliżeniowych itp. Jego poglądy miały istotny wpływ na decyzje pre­miera. W końcu wojny zrezygno­wał ze stanowiska doradcy premie­ra i powrócił do pracy na Uniwersy­tecie Oxfordzkim.

Podobne prace

Do góry