Ocena brak

Chemia organiczna

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Chemia związków węgla i wodoru zwana jest chemią organiczną. Stało się tak, gdyż wiele z tych związków odkryto właśnie w organizmach żywych.
Kiedyś wierzono, że organizmy żywe posia­dają zawartą w komórkach substancję nazywaną „siłą witalną" - odpowiedzialną za syntezę związków organicznych. Stąd wniosko­wano o niemożności przeprowadzenia podobnych reakcji w warunkach laboratoryjnych. Definitywny koniec tej wierze przyniósł rok 1860, kiedy to fran­cuski naukowiec Pierre Berthelot opublikował pracę, w której szczegółowo opisywał sposoby otrzymywania różnorakich związków organicz­nych w laboratorium.
Związki organiczne dzielimy na dwie główne grupy: związki alifatyczne i aromatyczne. Związki alifatyczne zawierają otwarte łańcuchy węglowe, aromatyczne tworzą struktury cykliczne.

Podobne prace

Do góry