Ocena brak

Chemia nieorganiczna

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

Dawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żywych w wyniku działania specjalnej siły życiowej. Teorię tę obalił Wahler.

Występowanie węgla w przyrodzie:

a.) położenie węgla w ukł. okresowym

- leży w IV grupie i II okresie

- jest niemetalem

- jest IV, II wartościowy

- tworzy więc 4 ( 2 ) wiązania

b.) właściwości fizyczne

- ciało stale

- czarne

- brak zapachu i smaku

- nie rozpuszcza się w wodzie

c.) właściwości chemiczne  

- ulega reakcji spalania

C + ˝O2 = CO – tlenek węgla

C + O2 = CO2 – dwutlenek węgla

- tworzy tlenki kwasowe

CO2 + H2O = H2CO3

d.) odmiany węgla występującego w przyrodzie

- węgle kopalne

- grafit

- diament

- sadza

- fulleren /futbolanem/

e.) Właściwości chemiczne i fizyczne

- Diament - przeźroczysty

- 3,5 g/cm2

- b. twardy

- nie przewodzi prądu

- Grafit – stalowoczarne

- 2,25 g/cm2

- b. miękki

- przewodzi prąd

f.) zastosowanie diamentu i grafitu

- diament – wyroby jubilerskie

- noże do cięcia szkła

- proszki ścierne

- końcówki wierteł

- grafit – tygle laboratyjne

- szczotki do silników

- elektrody

- ołówki

- substancje antykorozyjne

Sucha destylacja węgla – polega na ogrzewaniu węgla w bardzo wysokiej temperaturze, bez dostępu węgla. W wyniku termicznego rozkładu węgla otrzymujemy:

a.) produkty gazowe – GAZ ŚWIETLNY LUB KOKSOWNICZY ( skład: H2, CO2, N2, węglowodany )

b.) koks – zanieczyszczony siarką i substancjami nie mineralnymi

Zastosowanie produktów suchej destylacji

a.) koks – huta

- benzyna, oleje syntetyczne

b.) produkty ciekłe – lekki

- materiały wybuchowe

- chłodnictwo

c.) produkty gazowe – nawozy sztuczne

- benzyna

- parafina

- wyroby gumowe

Ropa naftowa powstała ze szczątków organizmów żywych

a.) właściwości fizyczne ropy naftowej

- ciecz

- oleista

- gęsta

- nieprzyjemny zapach

- posiada smak

- nierozpuszczalna w wodzie

b.) w wyniku destylacji ropy naftowej otrzymujemy bezbarwny i palną ciecz – naftę.

Podobne prace

Do góry