Ocena brak

Chemia materiałów wybuchowych

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Pomimo że spalanie zachodzi w procesach deflagracji bądź detonacji, zależnie od rodzaju mate­riału wybuchowego, to procesy chemiczne zacho­dzące podczas spalania są w swej istocie zawsze takie same. Gwałtowne spalanie przekształcające się w eksplozję wymaga większej ilości tlenu, niż może dopłynąć z atmosfery. Dlatego w skład mate­riałów wybuchowych wchodzą związki bogate w tlen, np. azotany.
W materiałach wybuchowych używane są róż­norakie związki azotu. Przyczyną tego jest ich względna chemiczna niestabilność, powodująca że świetnie nadają się do procesów przebiegających bardzo szybko, na przykład eksplozji. Wraz z roz­przestrzenianiem się reakcji spalania na całą obję­tość materiału wybuchowego następuje rozpad jego dużych molekuł na mniejsze cząsteczki gazów, czemu towarzyszy uwalnianie energii. Gazy te z początku są zamknięte w niewielkiej objętości, tak więc wzrost temperatury powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia gazów.

Podobne prace

Do góry