Ocena brak

Chemia fizjologiczna - Układ renina – angiotensyna – aldosteron. Wazopresyna

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

Reninę – enzym, syntetyzują komórki przykłębkowe nerki. Działając na substrat białkowy osocza odszczepia z niego mało aktywny dekapeptyd – angiotensynę I, kolejne odszczepienie 2 aminokwasów – przez konwertynę angiotensynę II – zachodzi to głównie w krążeniu płucnym. Produktem degradacji angiotensyny II jest angiotensyna III.

Aldosteron jest najsilniej działającym hormonem pobudzającym reabsorbcję cewkową NaCl. Niedobór aldosteronu prowadzi do utraty soli.

Zmiana syntezy i wydzielania reniny – bilans sodu, objętość płynu pozakomórkowego i krwi, ciśnienia tętniczego. Oligowolemia jest silnym stymulatorem wydzielania reniny w komórkach wydzielniczych.

Wazopresyna po przemieszczeniu do tylnej części przysadki mózgowej i stamtąd do krwi zwiększa resorpcję zwrotną wody w cewce dalszej nefronów. Hipertonia osocza normalizuje się. Wazopresyna ma za zadanie utrzymanie na jednakowym poziomie efektywnej molarności płynów.

Do góry