Ocena brak

Charakterystyka źródeł polskiego prawa bankowego

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Przyjmując za punkt wyjścia hierarchię źródeł prawa, akty stanowiące obecnie źródła polskiego prawa bankowego podzielić można na 3 grupy:

  • konstytucję

  • pozostałe ustawy

  • przepisy wykonawcze

Konstytucja określa pozycję i rolę NBP jako banku centralnego. (zawartość pieniądza, emisja, ustalanie i realizacja polityki pieniężnej)

Pozostałe ustawy

I grupę stanowią te ustawy, które w całości poświecone zostały problematyce bankowej i znajdują zastosowanie wyłącznie do stosunków bankowych:

  • ustawa o NBP sierpień 1997

  • ustawa prawo bankowe

  • ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych

  • uchwała o bankowym funduszu gwarancyjnym

  • uchwała o kasach oszczędnościowo budowlanych

II grupę ustaw, stanowiących źródła prawa bankowego tworzą akty znajdujące zastosowanie zarówno w działalności bankowej, jak i do innego rodzaju stosunków prawnych: KC, KSH, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustaw prawo wekslowe, Prawo Czekowe, Dewizowe, Podpis elektroniczny, Zastawy rejestrowe.

Przepisy wykonawcze do których uprawnione są:

Uchwały Rady Polityki Pieniężnej, Uchwały prezesa NBP, Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego.

Bank przepisy wewnętrzne:

Statut - ma funkcję konstytutywną, legitymacyjną, organizacyjną. Statut znajduję się na czele wewnętrznych regulacji banku takich jak regulamin instrukcje i zarządzenia.

Podobne prace

Do góry