Ocena brak

Charakterystyka zasady systemowość

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Odnosi się do zachowania określonej kolejności w poznawaniu i wymaga:

- przechodzenia od faktów do uogólnień;

- logicznego toku rozumowania;

- stosowania korelacji;

- systematycznego nawiązywania do już posiadanej wiedzy;

- systematycznej kontroli i oceny wyników nauczania.

Nauczanie powinno więc odbywać się w sposób rytmiczny (równomierne rozłożenie wysiłku w czasie), ciągły (każda wcześniejsza porcja materiału powinna być powiązana z następną i być jednocześnie podstawą do opanowania następnej) i z przestrzeganiem ustalonej kolejności następowania po sobie treści. Między przedmiotami powinna występować korelacja.

Podobne prace

Do góry