Ocena brak

Charakterystyka zasady poglądowości

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

W  nauczaniu należy wychodzić od tego, co uczniom bliskie i dopiero później przechodzić do tego, co bardziej odległe, nauczać poglądowo, systematycznie oraz w przystępny dla ucznia sposób.

To najwcześniej sformułowana zasada. Wskazuje ona na konieczność zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk lub przez zetknięcie się z nimi przy pomocy środków dydaktycznych (tj. modele, obrazy, schematy, wykresy, tabele). Funkcją tej zasady jest ułatwienie zrozumienia i zapamiętywania.

Podobne prace

Do góry