Ocena brak

Charakterystyka wybranych królestw

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

Wirusy-bezkomórkowe formy życia:

1. Nie posiadają komórek

2. Nie są zdolne do przeprowadzenia procesu przemiany materii i energii

3. Składają się z cząsteczek DNA lub RNA w otoczce białkowej

4. Rozmnażają się w komórkach innych organizmów, niszcząc je.

Królestwo bakterii

1. Pozbawione są jądra (DNA)

2. Są samożywne lub cudzożywne

3. Pożyteczne i szkodliwe

4. Zamieszkują wszystkie istniejące środowiska

Królestwo protistów

1. Posiadają jądro

2. Są jedno lub wielokomórkowe

3. mogą byś samożywne lub cudzożywne

4. Protisty poruszające się to pierwotniaki.

Królestwo grzybów

1. Zbudowane są z komórek, które tworzą strzępki grzybni.

2. Sposoby rozmnażania:

-pączkowanie

-zarodniki

-strzępki grzybni

Podobne prace

Do góry