Ocena brak

Charakterystyka tendencji alternatywnych jako wyrazu kryzysu szkoły

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

 • Istnieje pożądany kształt szkoły, który obecnie jest trawiony przez kryzys

Podmioty edukacji: nauka, rodzina, nauczyciele, uczniowie, ministrowie, eksperci, politycy.

Hartmund Hentig, humanistyczna szkoła jako miejsce w którym:

 • Ma się ochotę na zajmowanie się jakimś problemem

 • Możliwa jest koncentracja i doceniana jest wytrwałość

 • Doświadcza się wspólnotowych przeżyć i własnej świadomości

 • Panuje poczucie więzi społecznej i wspólne dobro

 • Można przeżyć cząstkę natury

 • Możliwe jest doświadczanie tego, jak czyni się pokój

 • Wolno jest stawiać pytanie o sens czegoś i jest ono stawiane

Margaret Mead wyróżnia trzy modele przekazu kulturowego:

 • Postfiguratywny: gdy starsze pokolenie decyduje o obliczu młodszego pokolenia i przekazuje mu uznawane przez siebie wartości i system norm

 • Kofiguratywny: w którym pokolenia uczą się od siebie nawzajem, gdyż dla obu sytuacja w której się znaleźli jest nowa (np. emigracja, najazd)

 • Prefiguratywny: w którym kształt kultury i tego co dla niej najważniejsze zależą w głównej mierze od młodszego pokolenia, które ma znaczący wpływ na pokolenie starsze

Wymiary kulturowe:

 • Wertykalny: głębia, sięganie do korzeni

 • Horyzontalny, obszerny, ale niekoniecznie głęboki, rozległy

- współczesna polska rzeczywistość jest zdominowana przez młode pokolenie

- prefiguratywna kultura unieważniła dom jako źródło wartości i struktury norm

- kryzys rodziny jest kryzysem szkoły (nie na odwrót)

Podobne prace

Do góry