Ocena brak

Charakterystyka systemu dyd. Herbertowskiej jako podst. Szkoły tradycyjnej

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Charakterystyka: panuje współzawodnictwo, wiedza jest przekazywana przez nauczyciela, uczniowie sa na ogół pasywni, uczniowie nie decyduja o doborze tresci nauczania, tresci nauczania podzielone sa na poszczególne przedmioty, uczenie pamieciowe, ma miejsce czeste sprawdzanie wyników nauczania, stopnie jako forma zachecania do nauki, szkoła to główny teren uczenia sie (tylko praca domowa jest wykonywana poza nia), mały nacisk na własna, spontaniczna twórczosc uczniów.

Zalety: podział tresci na przedmioty, wiedza uporzadkowana, usystematyzowana, uporzadkowana struktura lekcji, trwałosc wiedzy (powtarzanie), dyscyplina, małe koszty utrzymania szkoły.

Wady: przekaz wiedzy przez nauczyciela,przekazywane sa jedynie wiadomosci teoretyczne,wiedza encyklopedyczna,program nauczania nie uwzglednia postepu technicznego,uczniowie nie decyduja o doborze tresci nauczania, odizolowanie tresci i procesu kształcenia od potrzeb społecznych, szkoła jest jedynym terenem uczenia sie tylko praca domowe wykonywane sa poza nia, wzgledne ubóstwo metod i srodków nauczania, rygorystyczne przestrzeganie przez nauczycieli struktury lekcji wg stopni formalnych, wychowanie powierzchowne oparte na represji, nadmierny rygoryzm, niedostateczne respektowanie potrzeb i zainteresowan poznawczych dzieci, słaby nacisk na samorzutna twórczosc uczniów, uczniowie sa na ogół pasywni,dominuje uczenie sie pamieciowe; zapamietywanie mechaniczne, przeładowanie pamieci, brak stymulacji intelektualnej,zbyt czesta kontrola wyników nauczania, uczniów maja zachecac do nauki motywy zewnetrzne głównie stopnie,współzawodnictwo wsród uczniów,uczen jest zestresowany, bezkrytyczny, niesamodzielny.

Podobne prace

Do góry