Ocena brak

Charakterystyka systemów gospodarczych

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

LIBERALIZM EKONOMICZNY

- gospodarka jest oparta na działaniu mechanizmu rynkowego w czystej postaci (w skali krajowej i międzynarodowej);

- należy odrzucić celowość wszelkiej ingerencji państwa w życie gospodarcze;

- wszelka działalność jest optymalnie sterowana przez decyzje suwerennych nabywców i konsumentów.

LESEFERYZM

Z francuskiego „pozwólcie pracować”. trzeba zdjąć wszelkie bariery i ograniczenia, aby przedsiębiorca mógł funkcjonować w nieskrępowany sposób.

MONETARYZM

Najważniejszą sprawą w gospodarce jest ograniczenie inflacji, jest ona przyczyną wszelkiego zła, należy zmniejszyć do minimum rolę budżetu państwa w redystrybucji dochodu narodowego, podatki powinny być niskie, ulgi podatkowego należy zlikwidować, a państwo zasadniczą uwagę musi skierować na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania wolnego rynku i wolnego handlu.

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

W świetle teorii społecznej gospodarki rynkowej cele polityki gospodarczej państwa obejmują: równowagę wewnętrzna (stabilizację), optymalną strukturę gospodarczą, zrównoważony wzrost gospodarczy, równowagę zewnętrzną, równowagę społeczną (cele państwa socjalnego).

Podobne prace

Do góry