Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ oddechowy

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

- ssaki są zwierzętami wyłącznie płucodysznymi

- endotermia ssaków wymaga wysokiego poziomu metabolizmu - duże zapotrzebowanie na tlen

- zwiększenie powierzchni wymiany gazowej

- usprawnienie mechaniki wentylacji płuc

- każde płuco ssaka zbudowane jest z płatów - prawe z trzech, a lewe z dwóch

- bardzo rozgałęzione drzewo skrzelowe - oskrzela główne dzielą się na oskrzela płatowe, te zaś na segmentowe, w końcu na oskrzela pęcherzykowate, które w końcowych odcinkach mają tzw. pęcherzyki płucne

- nabłonek płaski pęcherzyków ma dużą powierzchnię

- szeroka jama nosowa umożliwia wstępne nagrzanie i nawilgocenie powietrza

- nozdrza wewnętrzne przesunięte daleko w tył w okolicę gardła

- krtań górna - zbudowana z chrząstek; w jej wnętrzu znajdują się struny głosowe - fałdy błony śluzowej

- tchawica rozgałęziająca się na oskrzela główne

- rytmiczne ruchy klatki piersiowej powoduje naprzemienny skurcz (odsunięcie mostka i zwiększenie objętości płuc) i rozkurcz mięśni oddechowych, dodatkowo wspomagany przeponą

Podobne prace

Do góry