Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ nerwowy i narządy zmysłów

Autor /Bruno Dodano /06.10.2011

- kresomózgowie - największa część mózgu, zbudowana z dwóch półkul połączonych tzw. wielkim spoidłem; silnie pofałdowaną powierzchnię półkul zajmuje głównie sześciowarstwowa kora nowa; wyróżniamy płaty kresomózgowia: czołowy (myślenie), ciemieniowy (czucie kontaktowe), potyliczny (wzrok), skroniowy (słuch i pamięć)

- międzymózgowie małe i niewidoczne od góry - szyszynka ukryta jest między półkulami kresomózgowia

- śródmózgowie - najmniejsza część mózgu u ssaków

- móżdżek - duży, silnie pobrużdżony (druga co do wielkości część mózgu); podzielony na dwie półkule połączone tzw. robakiem; pokryty dobrze wykształconą, trójwarstwową korą móżdżku

- rdzeń przedłużony normalnie rozwinięty z charakterystycznym dla owodniowców wygięciem

- z mózgu ssaków wychodzi 12 par nerwów czaszkowych

- narząd węchu - większość makrosomatyczne; mikrosomatyczne - płetwonogie, walenie fiszbinowe; anosomatyczne - walenie zębowe

- narząd wzroku - dobrze rozwinięty (u gatunków podziemnych mogą zredukowane całkowicie; najlepiej rozwinięty u naczelnych); oczy przesunięte na przód głowy - lepsza ocena przestrzenna odbieranych obrazów; u większości ssaków osłonięte trzema powiekami (górna, dolna i przezroczysta migotka); dwuwypukła soczewka (u gatunków wodnych kulista); akomodacja przez zmianę kształtu soczewki; ssaki nocne posiadają dodatkową warstwę odbijającą światło na naczyniówce

- narząd równoważno - słuchowy - dobrze rozwinięty; występuje małżowina, kostki słuchowe i skręcony ślimak

- narząd smaku - dobrze rozwinięty - kubki smakowe zebrane w brodawkach smakowych na języku i błonie śluzowej jamy gębowej

Podobne prace

Do góry