Ocena brak

Charakterystyka środków transportu - Żegluga śródlądowa

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Jeśli pominąć odległe czasy starożytnego Egiptu, Mezopotamii i Indii, to przewozy na wodach śródlądowych rozwinęły się najwcześniej w Europie w okresie feudalnym. I wtedy dość skutecznie mogły konkurować z transportem drogowym. Jednak później w poważnym stopniu uległy przewadze transportu kolejowego. Dopiero w miarę wzrostu popytu na usługi przewozowe w wielu krajach Europy rola ich z powrotem wzrosła. Największy tonaż przewożony drogami śródlądowymi w Europie notujemy w Niemczech. Wielką drogę wodną stanowi Ren, po rzece tej mogą pływać także mniejsze statki i barki morskie, które docierają nawet do szwajcarskiego portu w Bazylei.

W południowo-wschodniej Europie na uwagę zasługuje wielka arteria międzynarodowa Dunaju, łącząca wiele krajów. Większy rozwój żeglugi śródlądowej obserwuje się jedynie w krajach o wyższym poziomie gospodarczym. Rzeki są, co prawda szlakami transportu, które "same idą", to jednak nowoczesne wymagania żeglugi zmuszają do podejmowania wielkich i kosztownych prac regulacyjnych i kanalizacyjnych, dających korzyści dopiero po długim okresie czasu. Roboty te mają na celu głównie zapewnienie sprawnej żeglugi przez cały rok. W ten sposób najbardziej opłaca się transportować ładunki masowe, jak węgiel, materiały budowlane, drzewo, ropę naftową, zboże itp.

Podobne prace

Do góry