Ocena brak

Charakterystyka środków transportu

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Pod pojęciem transport rozumiemy przewóz ładunków i pasażerów, bez względu na to, czy odbywa się on regularnie, czy też nie. Pojęciem tym nie obejmujemy przekazywania wiadomości na odległość (telefon, fax, internet, poczta, radio, telewizja), co tworzy odrębną grupę zwaną łącznością. Transport i łączność tworzą razem komunikację.

Transport odgrywa doniosłą rolę w kształtowaniu i rozwoju geograficznego podziału pracy pomiędzy poszczególnymi regionami, wiążąc je w jedną całość geograficzną. Szczególne znaczenie ma rejestracja na mapach sieci i urządzeń transportowych, jak również kierunków i nasilenia przewozów. Zmiany te odpowiadają w pewnej mierze przemianom gospodarczym zachodzącym na odnośnych obszarach.

Podobne prace

Do góry