Ocena brak

Charakterystyka rynku wyborczego

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

W ostatnich latach zauważono, że polityczna arena wyborcza stała się bardzo zróżnicowana. Składają się na nią grupy o różnych interesach, preferencjach itp. Zatem aby kampania była jak najefektywniejsza należy uwzględniać te upodobania, tworząc odmienne strategie dostosowane do segmentów rynku. Wymaga to dużej zręczności kandydata w tworzeniu mapy poznawczej różnych opinii, emocji i interesów.

Okręgi wyborcze i prowadzone przez nie kampanie polityczne są bardzo zróżnicowane dlatego warto dobrze identyfikować w społeczeństwie grupy interesu, które poparłyby nowe rozwiązania. Takie działania wymagają jednak bardzo dużych nakładów finansowych. Kotler i Kotler wyróżniają 5 czynników odgrywających kluczową rolę w organizowaniu kampanii politycznej i tworzących rynek polityczny, nazywanych przez nich segmentami rynku wyborczego:

1. Czynni wybory, którzy faktycznie głosują,

2. Grupy interesu, aktywiści społeczni i zorganizowane grupy wyborców, które zdobywają fundusze na prowadzenie kampanii wyborczej (np. związki zawodowe, organizacje biznesowe, ruchy praw człowieka, ruchy obywatelskie czy ekologiczne),

3. Media, które sterują „widocznością” kandydata.

4. Organizacje partyjne, które wysuwają i opiniują kandydatów oraz stanowią zaplecze organizacyjne kampanii,

5. Sponsorzy, osoby prywatne lub organizacje dokonujące wpłat finansowych na konto kandydata i jego kampanii.  

Najważniejszą rolę odgrywają media! Określają one ostateczny kształt wizerunku kandydatów. Ich działanie może być jawne lub ukryte. Mogą one otwarcie popierać daną opcję polityczną, sponsorować ją lub nagłaśniać wydarzenia związane z kampanią tej opcji. Ukryta działalność polega na zakresie, w jakim dany kandydat jest prezentowany w środkach masowego przekazu.

Media mogą także manipulować treścią przekazu, wyolbrzymiając lub marginalizując stanowiska kandydatów dotyczące różnej problematyki społeczno- gospodarczej kraju. Mogą one także kształtować osobowościowo- emocjonalny wizerunek kandydata, podkreślając pozytywne bądź negatywne cechy w odpowiednio przygotowanych programach informacyjnych.

Podobne prace

Do góry