Ocena brak

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie upraw

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Ze względy na rodzaj gleb rolnictwo w Egipcie skupione jest w delcie i dorzeczu Nilu. Uprawia się między innymi ryż, pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową(w dolinie Nilu powyżej Asuanu), sezam, orzeszki ziemne, jęczmień, rośliny strączkowe, bawełnę. 2% powierzchni Egiptu zajmują plantacje: daktyli, owoców cytrusowych, winorośli, oliwek, fig. W skali świata i Afryki produkcja wybranych produktów rolnych przedstawia się następująco:

Rodzaj produktu Zbiory w tys. ton Udział w produkcji światowej w % Główni producenci Udział w produkcji Afryki w %

daktyle 1388 34,8 Egipt 46,8

pieprz 1758 15,7 Egipt za Nigerią 10,5

bawełna 1337 7 Egipt 18,7

trzcina cukrowa 71135 6,3 Egipt za RPA 19,7

Podobne prace

Do góry