Ocena brak

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie hodowli

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Hodowla w związku z brakiem dostatecznej ilości paszy jest bardzo słabo rozwinięta. W dolinie Nilu hoduje się przede wszystkim bydło, które służy jako siła pociągowa w rolnictwie. Na terenach pustynnych żyjący tam ludzie hodują dla swoich potrzeb wielbłądy, owce i kozy.

Podobne prace

Do góry