Ocena brak

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Charakterystyka warunków naturalnych

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

a) Patrząc na mapę hipsometryczną Afryki można stwierdzić, iż północna część Egiptu wraz z doliną Nilu jest terenem nizinnym o przewadze powierzchni równinnej, miejscami pagórkowatej, a południowa jest wyżynna. Wschodnią część Egiptu nad wybrzeżem Morza Czerwonego zajmują niskie góry (rys.1)

b) Klimat jest tu przeważnie zwrotnikowy, natomiast na wybrzeżu śródziemnomorskim i w delcie Nilu podzwrotnikowy (rys.2). Średnia roczna opadów wynosi około 40 mm (rys.3 i 4). Temperatury w styczniu wahają się od 11oC do 16oC, a w lipcu od 26oC do 34oC (każde źródło podaje inny przedział). Duże są wahania temperatury między dniem a nocą.

c) Obszary pustynne Egiptu są właściwie nieurodzajne dla potrzeb rolnictwa. Występują jedynie inicjalne gleby pustynne, słabo wykształcone na terenach Pustyni Libijskiej i Arabskiej. W bezodpływowych obniżeniach występują sołońce i sołończaki, czyli gleby obszarów suchy i półsuchych zawierających na powierzchni dużo łatwo rozpuszczalnych soli. Występują jeszcze szaroziemy i buroziemy na terenie półpustyń północnego wybrzeża. Zielonym zagłębiem Egiptu jest delta i dolina Nilu, gdzie występują najżyźniejsze gleby - aluwialne -powstałe z osadów rzecznych, jeziornych lub morskich, mające budowę warstwową ( rys.5).

d) Przeważającą część Egiptu zajmują pustynie (Libijska i Arabska), stanowiące około 94% powierzchni całego państwa, bardzo ubogie w roślinność i wodę. Około 4% powierzchni to dolina i delta Nilu, stanowiąca właściwie olbrzymią "oazę życia" wśród tych niekorzystnych dla ludzi obszarów .

Podobne prace

Do góry